FUNKSJON

FirePro funksjonsmåte

Tradisjonelle brannslokkemidler er basert på følgendeslokkemetoder:

  • Kvelning (Reduksjon av oksygennivået i luften tilunder 15 % ved normalt trykk for å kvele brannen)
  • Nedkjøling (varmeabsorbsjon)
  • Forhindre tilgang til brennbart materiale

FirePro Aerosol slokker branner ved å hemme de kjemiske kjedereaksjonene som finner sted ved forbrenning på molekylærnivå. Frie radikaler i flammen blir fjernet slik at brannen slokkes uten å redusere oksygennivået.

Ved en vanlig brann vil atomer og fragmenter av ustabile frie radikaler reagere med hverandre i kontakt med oksygen. Denne prosessen vil pågå til alt brennbart materiale er forbrukt eller brannen blir slokket på annen måte.

FirePro Aerosolgenerator vil ved aktivisering omforme de faste stoffene til en aerosolblanding bestående hovedsakelig av kaliumsalt.  (f.eks. K2CO3) H2O, N2 og CO2).

Aerosolpartiklenes 3D gassegenskaper sikrer jevn og rask spredning samt at de følger brannens naturlige konveksjonsstrøm. De faste kaliumsaltpartiklene med en størrelse på noen få mikron, som befinner seg i en nøytralgassblanding, har et ekstremt overflate-
til-reaksjonsmasse-forhold, noe som gir økt effektivitet og redusert materialforbruk.

Når aerosolen kommer i kontakt med flammer, dannes kaliumradikaler (K*) hovedsakelig fra kaliumsalt, f.eks. K2CO3. K* forbinder seg med andre frie radikaler (hydroksyler) i flammen og danner stabile produkter som KOH. Denne prosessen slokker brannen uten å måtte redusere oksygennivået

KONTAKT OSS


Telefon : +47  22 30 51 50
Telefaks: +47  22 30 51 51

E-post: post@ernst-nilsen.no

BESØK OSS


Brobekkveien 101
0582  OSLO

Avd Sandefjord
Østerøyveien 12
3236 Sandefjord

ÅPNINGSTIDER


Mandag - fredag : 08:00 - 16:00*

Lørdag/Søndag  : Stengt

*Vennligst ring oss på forhånd, kontorene er ikke alltid bemannet.