FIREPRO

Hva er FirePro?

FirePro er et miljøvennlige brannslokkesystem som bruker et patentert slokkemiddel (FPC). Dette er et resultat av intensiv og omfattende forskning og utvikling. FirePro er testet og sertifisert i henhold til de strengeste internasjonale standarder og krav.

FirePro teknologien slokker brannen ved å bryte den kjemiske reaksjonen i flammen på et molekylært nivå uten å fjerne oksygen!

FirePro brannslukkersystem til bruk i båt

FirePro leveres til motorrom og andre tekniske installasjoner og er en prisgunstig investering for beskyttelse i tilfelle brann. En brann i et motorrom på en båt langt til havs kan føre til en katastrofe.

Problemet med mange av de tradisjonelle slokkemidlene er at de kan skade det utstyret de er satt til å slokke. Bruk av skum, pulver og vann kan føre til store rengjøringskostnader og kan ødelegge utstyr. CO2 kan være livsfarlig å oppholde seg i nærheten av. FirePro ozonvennlige aerosol brannslokkingssystemer er utviklet for å bekjempe brann i tekniske installasjoner og motorrom. Systemet har en rekke positive egenskaper i forhold til andre kjente slokkemetoder som for eksempel CO2, skum, pulver, vann og gass.

FirePro aerosol brannslokkingssystemer er primært en kjemisk slokkemetode og selve slokkemidlet består hovedsakelig av kaliumsalter og bindemiddel. Dette slokkemidlet omdannes til aerosoler og gasser. Kalium reagerer med de frie radikalene fra brannen og stopper kjedereaksjonen, dvs. brannen.

FirePro aerosol brannslokkingssystemer leveres i beholdere uten trykk, rør og dyser. Installasjonen er enkel i forhold til mange andre system. Dette medfører at prisen ofte blir lav sammenlignet med andre romfyllesyste.

FirePro brannslukker til hus – hytte – hjem – bolig

FirePro FP-8

Verdens minste automatiske brannslukker. Egnet til automatisk å slokke brann i tv, vaskemaskin, tørketrommel og sikringsskap.

FirePro FP-8, er en miljøvennlig brannslukker. Den består av en liten beholder og en lunte. Når flammen antenner lunten, aktiveres FirePro og brannen slukkes. FirePro FP-8 er godt egnet for montering i tv apparater opptil 28″. 42% av alle boligbranner starter i elektrisk utstyr og husets TV er branntrussel nr. 2 etter vaskemaskiner i hjemmet. (Kilde: Direktoratet for Brann og El-sikkerhet).

 TV-branner er av de mer alvorlige brannene, og kan gi omfattende skader. Eksploderer biledrøret i TV-apparatet kan flammer og gass spre seg ut i rommet og starte en alvorlig brann på kort tid.

Fordeler med FirePro FP-8 automatisk brannslukker

 • Utløses automatisk ved 172 grader C
 • Slukker brannen raskt og effektivt uten miljøskader.
 • Monteres enkelt i apparatet du ønsker å beskytte.
 • Kan flyttes over når du fornyer utstyret ditt.
 • Vedlikeholdsfritt med 10 års garanti.
 • Anbefales av forsikringsselskapet Gjensidige Nor.
 • Testet hos Sintef og er helt ufarlig for miljøet.
 • En billig sikring av hjemmet.
 • Slokker brann i elektrisk (E-brann) på opptil 0,15 m3 romvolum.
 I pakke følger det med:
1 stk. FirePro automatisk brannslukker påsatt 2-sidig tape for enkel montering. 1 stk. monteringsanvisning.

FirePro FP-20 automatisk brannslukker

FirePro FP-20 er en liten automatisk brannslukker som inneholder en miljøvennlig aerosol slokkegass. Brannslokkeren utløses automatisk når den oppdager brann der hvor den er montert.
FP-20 passer til:
 • FP-20 slokker brann i elektrisk (E-brann) i rom opptil 0,31m3 romvolum.
 • Tv
 • Vaskemaskiner og tørketrommel.
 • Data (pc)
 • Sikringsskap, telefonsentraler og andre mindre kabinetter.
 • Enkel å montere
 • Store tv apparater 29″<
 Fordeler med FP-20 Brannslukker
 • Overvåker brannkildene 24 timer i døgnet
 • Automatisk slukking med miljøvennlig aerosolgass
 • 10 års garanti. Inntil 15 års levetid
 • Ingen batterier,ingen ledninger
 • Helse-/miljø attest fra Sintef Kjemi
 • Funksjonsgodkjent av DBI (Danmark)
 • Gjensidige Nor anbefaler FirePro, og betaler for en ny hvis den har slukket

FirePro FP-100 aerosol brannslukker (E+Th)

FirePro FP-100 inneholder 100 gram aerosol. FirePro FP-100 brannslukker generator har elektrisk og termisk utløsning.

 


FirePro FP-200 aerosol brannslukker (E+Th)

FirePro FP-200 inneholder 200 gram aerosol. FirePro FP-200 brannslukker generator har elektrisk og termisk utløsning.

 

 


FirePro FP-500 aerosol brannslukker (E+Th)

FirePro FP-500 inneholder 500 gram aerosol. FirePro FP-500 brannslukker generator har elektrisk og termisk utløsning.

 

FirePro brannslokker monteres i motorrom i bil for beskyttelse og slukking i tilfelle brann. FirePro brannslokkeanlegg kan leveres som automatisk og/eller manuelt anlegg.

Hvordan?

Oppbygning av generatoren
Alle FirePro aerosol generatorer inneholder en kjerne med et kaliumbasert fast stoff. I kjernen på beholderen har man en aktivator og ved utløsning av anlegget er det behov for nedkjøling av slokkemiddelet som holder en temperatur på over 300 grader celsius. I bunnen på generatoren er det plassert et kjølemiddel som vil sørge for at temperaturen holdes nede på et forsvarlig nivå.

Aktivisering av generatoren
Skjer enten elektrisk ved å koble opp generatoren mot et panel eller en sentral, alternativt kan vi bruke en dteksjonslunte som aktiviseres ved 172 grader celsius.

Brannen slokkes slik
Ved utløsning utvikler aerosolene partikler av mikro-størrelse (1-5 mikrometer), som blander seg med lufta. Disse partiklene blir generert ved forbrenning av et fast materiale, som består av en kombinasjon av et oksida-sjonsmiddel og et reduksjonsmiddel. Disse stoffene er knust sammen til en fin pulverblanding sammen med et bindemiddel. Når dette materialet blir antent, utløses produktene som en finfordelt partikkel-aerosolblanding, hvor 40% utgjør faste partikler og 60% gasser. Kort sagt kan vi si at FirePro aerosol slokker brannen ved å hemme de kjemiske kjedereaksjonene som finner sted ved forbrenning på molekylærnivå. Frie radikaler i flammen blir fjernet slik at brannen slokkes uten å redusere oksygennivået.

Ønsker du mer informasjon om FirePro?

KONTAKT OSS


Telefon : +47  22 30 51 50
Telefaks: +47  22 30 51 51

E-post: post@ernst-nilsen.no

BESØK OSS


Brobekkveien 101
0582  OSLO

Avd Sandefjord
Østerøyveien 12
3236 Sandefjord

ÅPNINGSTIDER


Mandag - fredag : 08:00 - 16:00*

Lørdag/Søndag  : Stengt

*Vennligst ring oss på forhånd, kontorene er ikke alltid bemannet.