FØRSTEHJELPSKONTROLLEN

Ernst Nilsen AS tilbyr en servicerutine som gir trygghet og orden.

Førstehjelpskontrollen er et servicetilbud fra Ernst Nilsen AS, som gjør det enkelt å etterleve lov om internkontroll og regler fra Arbeidstilsynet. Førstehjelpskontrollen er med å sikre den nødvendige standard på denne delen av ditt HMS-arbeid.

Med regelmessige intervaller sørger Ernst Nilsen AS for å kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På den måten får både du og dine medarbeidere sikkerhet for at det holder en høy og jevn standard.

Ernst Nilsen AS har en unik kompetanse på dette området. Vårt nye servicetilbud sikrer at alle typer bedrifter og virksomheter nå kan holde det nivået på sitt førstehjelpsutstyr som lover, regler og forskrifter krever.

Vi fører logg under hvert besøk og den som er ansvarlig for internkontrollen får servicerapporter som dokumenterer forbruk og utskifting, samt at alt er i orden.

Ønsker du å få etablert skikkelige rutiner for kontroll og etterfylling av førstehjelpsutstyr kan du ta kontakt med oss for mer informasjon.

Førstehjelpskontrollen

KONTAKT OSS


Telefon : +47  22 30 51 50
Telefaks: +47  22 30 51 51

E-post: post@ernst-nilsen.no

BESØK OSS


Brobekkveien 101
0582  OSLO

Avd Sandefjord
Østerøyveien 12
3236 Sandefjord

ÅPNINGSTIDER


Mandag - fredag : 08:00 - 16:00*

Lørdag/Søndag  : Stengt

*Vennligst ring oss på forhånd, kontorene er ikke alltid bemannet.