GRØNT KOMPETANSEBEVIS

KURS HØSTEN 2019

Vi holder nytt grønt kurs når vi har nok detalkere klare. Meld din interesse i kontaktskjema nederst på siden!

Norge har ca. 3 mill. håndslokkere i markedet. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på disse apparatene, slik at de virker som forutsatt den dagen de eventuelt må tas i bruk.

VEDLIKEHOLDSSTANDARDEN – KATEGORI «GRØNN»

Ernst Nilsen AS tilbyr opplæring, eksamen og registrering av personer og virksomheter som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3. Vi er godkjent kursarrangør for kurs «Kategori grønn». Opplæringen skal føre til at vedlikeholdet av håndslokkere og brannslangetromler fungerer i henhold til krav i forskriftene.

Kurskrav (søkeren)

5.1 Kompetent person kategori «GRØNN»

For å få kompetansebevis kategori «GRØNN» og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet, som Ernst Nilsen AS. For å kunne gå opp til eksamen første gang, skal vedkommende ha gjennomført kurs hos kursarrangør.
Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om kompetansebevis. Søknad om utstedelse av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema.

 

5.2 Krav til alder

Eleven skal ha fylt 18 år for å delta på kurs

5.3 Krav for opprettholdelse av kompetansebevis

Rådets utfyllende bestemmelser og vedlikeholdsstandardene NS 3910 og NS-EN 671-3 er viktige grunnlagsdokumenter for gjennomføring av Rådets ordning. Innehavere av kompetansebevis plikter å følge gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også alle tilleggene i standardene som bl.a. omhandler vedlikeholdsintervaller og tilhørendekontroll- og serviceprosedyrer. Kompetansebeviset fornyes for 5 år av gangen. Ved annenhver fornying kreves ny bestått eksamen samt dokumentasjon om opprettholdt praksis.

For håndslokkere skal kurs for Kategori GRØNN ha en varighet på minst 32 undervisningstimer.

Kursene i Kategori RØD tilbys ikke lenger.

  • Eksamensoppgaver blir tilrettelagt og godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.
  • Eksamen inneholder både teori og praksis. Eksamensresultatet angis som bestått eller ikke bestått.
  • Det er ikke anledning til å gå opp til første eksamen uten først å ha tatt kurs.

Meld deg på via vårt kontaktskjema.

Grønt kurs

KONTAKT OSS


Telefon : +47  22 30 51 50
Telefaks: +47  22 30 51 51

E-post: post@ernst-nilsen.no

BESØK OSS


Brobekkveien 101
0582  OSLO

Avd Sandefjord
Østerøyveien 12
3236 Sandefjord

ÅPNINGSTIDER


Mandag - fredag : 08:00 - 16:00*

Lørdag/Søndag  : Stengt

*Vennligst ring oss på forhånd, kontorene er ikke alltid bemannet.